Motionslista 2014

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutar 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Slutdatum beror alltså på när budgetpropositionen lämnas.

Motioner om elöverkänslighet:

2014/15:854 Underlätta för personer med elöverkänslighet Motion 2014/15:854 av Roland Utbult (KD)

 2014/15:978 Elöverkänslighet Motion 2014/15:978 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

2014/15:1650 Vagabonderande strömmar Motion 2014/15:1650 av Jan Lindholm (MP)

- om kraftledningar:

2014/15:521 Dragning av luftburna kraftledningar Motion 2014/15:521 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

- om försvarspolitiska frågor + elöverkänslighet (!)

2014/15:2961 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Alla motioner hittar du här