Motionslista 2013

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutade i början på oktober.

Motioner om elöverkänslighet:

2013/14:Fö255 Försiktighetsprincipen på strålsäkerhetsområdet samt om vetenskaplig osäkerhet Motion 2013/14:Fö255 av Jan Lindholm (MP)

2013/14:Fö254 Barns rätt till skydd mot strålning från elektronisk teknik under skoltid Motion 2013/14:Fö254 av Jan Lindholm (MP)

2013/14:Fö253 Forskning om strålning räddar barn Motion 2013/14:Fö253 av Jan Lindholm (MP)

2013/14:Fö237 De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på människor och miljö Motion 2013/14:Fö237 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (S)

2013/14:Fö226 Elöverkänslighet Motion 2013/14:Fö226 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

2013/14:Fö225 Ökad forskning om elektromagnetisk strålning med speciell inriktning på barn Motion 2013/14:Fö225 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

2013/14:Fö242 Värdigt boende för elöverkänsliga Motion 2013/14:Fö242 av Kerstin Engle m.fl. (S)

Alla motioner hittar du här