Motionslista 2007

2007 ÅRS MOTIONSLISTA

5 oktober 2007 – Årets Riksdagsmotioner
När den allmänna motionstiden slutade på fredagen hade ledamöterna lämnat in 3 311 motioner. Det var 892 fler motioner jämfört med förra året. – Siffran är preliminär, påpekar Riksdagens kammarkansli som tar emot och registrerar motionerna.

Ett fåtal motioner har inlämnats betr elöverkänslighet och hälsorisker med elektromagnetisk strålning/mobiltelefoni. Motionerna kommer nu att skickas till riksdagens olika utskott som ska arbeta med förslagen.


Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om.

Alla, nya eller gamla motioner kan sökas här!

Klicka här om du vill göra egna sökningar bland Riksdagens motioner & utskott för senaste information om t.ex.:
(OBS sökresultatet hittas under sökdefinitionen i den Riksdagssida som kommer upp!)
Elöverkänslighet
Elfria zoner
Strålning, mobiltelefoni, mobilmaster
Mobiltelefon
Elektromagnetiska fält
Försiktighetsprincipen
Flamskyddsmedel (För motioner om flamskyddsmedel i elektronik se sidans nedre del.)
Arbetslivsinstitutet