»Elektrosmog« – det nya hälso- och miljögiftet?

Video från hela arrangemanget här! [på engelska med norsk text]

Arrangör: Einar Flydal i samarbete med "Arne Næss-professoratet i global rettferdighet og miljø" Oslo Universitet

Enligt våra myndigheter kan mikrovågorna från mobiler och annat trådlöst omöjligt göra skada. De hänvisar också till att forskningen inte är entydig, och att man inte har påvisat något sätt som sådan strålning kan få hälsomässiga effekter.

Enligt prof. em. Martin L. Pall, fysiker, genetiker och cellbiolog, har de "sovit på lektionen" och har fel på alla tre punkterna.

Pall hävdar att forskningen faktisk har en entydig tolkning, och att vi måste få helt annat strålskydd. Han hävdar – utifrån egen och andras omfattande forskning de senaste årtiondena – bl.a.:

  • Mikrovågor skadar redan långt under gränsvärdena, genom mekanismer på cellnivå
  • Dessa biologiska mekanismer kan – helt eller delvis – ligga bakom okända »oförklarade sjukdomar« som plötslig hjärtdöd, ME, försvagat immunförsvar, fibromyalgi, post-traumatisk stress, och ökning av DNA-skador, m.m.
  • Effekterna kan i princip påverka alla flercelliga djur, och är påvisade även i musslor
  • Du behöver varken "New Age", tendentiös vetenskap eller konspirationsteorier för att bevisa detta

Konsekvensen av Palls fynd är att vi står inför en ny och allmän miljöförorening. Vissa har kallat den "21: a århundradet miljöbomb". Kan det vara sant? Hur ska vi hantera detta? Det får konsekvenser för miljö, hälsa, byggande av mobilmaster, datorer i skolan, och bemötande av elöverkänsliga.

Martin Pall, prof. Em. vid Washington State University, har en omfattande produktion. Hans första artikel, där han för in elektromagnetiska fält som en förklaring till sjukdom, och som han har arbetat med i flera år, hamnade i "Global Medical Discovery" -listan över de viktigaste artiklarna inom medicin 2013.
Videon är film från Arne Naess -seminariet 18 oktober 2014, Oslo.

Innledning - Einar Flydal, AFP-er fra IKT-bransjen, næringsliv og akademia

Foredrag - prof.em. Martin L. Pall, Washington State University

Kommentarer (ubekreftet) - Følgende er invitert til å kommentere: Helsedept., Samferdselsdept., Miljødir., Statens strålevern, Folkehelseinstituttet, og blogger og skeptiker Gunnar Tjomlid.

Åpen debatt

Møtet vil være på engelsk. Gratis entré. Dørene lukkes presis (opptak).
NB! Lokalet er IKKE tilrettelagt for el-overfølsomme.